'Att misslycka med mitt körtest var en lektion i motståndskraft'