Så här är det verkligen som en kvinna i storlek 28 som måste be om en säkerhetsbälteförlängare på ett flygplan