Vanessa Kirby på att övervinna bullies, kroppsbild och hitta självvärde